Poltava Borshch Sale

Borshch Sale

 

The Ten Commandments

Thou shalt have no other gods before me.
Thou shalt not make unto thee
any graven image.
Thou shalt not take
the name of the Lord thy God in vain.
Remember the sabbath day, to keep it holy.
Honour thy father and thy mother.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
Thou shalt not covet.

 

Cross

August 24, 2016.

GREETINGS ON UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY!

Cross

19-го Cерпня, П`ятниця, Преображення Господнє:

10:00 ран. Літургія і Посвячення виногрвда і інших фруктів

У свято Преображення свята Церква згадує подію Преображення Господнього і вказує нам шлях нашого власного преображення.
Господь Преобразився перед обраними Своїми учнями Петром, Яковом та Іваном для того, щоб зміцнити їх віру в те, що Він - істинний Бог і що Він добровільно приймає хресні страждання для нашого спасіння, і для того, щоб через цих трьох учнів зробити цю віру надбанням своєї Церкви. У той же час, своїм Преображенням Господь подав нам приклад для нашого особистого перетворення, необхідного для входження в Його Царство.

Божий закон перетворення діє у всьому світі - як у світі фізичному, так і у світі духовному.
Ось той виноград і фруктові плоди, які ми освячуємо на свято Преображення - це преображення бездушної природи. З землі, з добрив, сонячних променів, води і повітря, з насіння, при деякій участі людської праці, дією Св. Духа виростають плоди для нашого харчування і насолоди.

Святий Дух так само робить перетворення і нашої душі.
Потім Господь перед преображенням перебував в довгій молитві. Сходження на Фавор, певно, було ввечері в кінці дня, а преображення - в кінці ночі, тому що вони сходили з гори, як оповідає Євангеліст Лука, на другий день після преображення. Таким чином Господь, як і в інших випадках, перебував цілу ніч на молитві. Ймовірно, Він молився про преображення Своїх учнів і Своєю майбутньої Церкви, тобто про наше преображення. Цим Господь вказав, що для нашого преображення потрібні від нас старанна і довга молитва.

Нарешті, під час Свого Преображення Господь розмовляв з явившимися до Нього пророками - Мойсеєм і Іллією, і отримав свідоцтво від Отця Небесного: «Це є Син Мій улюблений, Його слухайте».
Нехай же в це велике і світле свято світла Преображення Христового, осяє нашу душу і зробить її здатною до подвигу преображення!

 

August 19, Friday, Transfiguration of Our Lord: 10:00 a.m. Liturgy and Blessing of Grapes and other Fruit.

On the feast of Transfiguration, the Church commemorates the event of the Lord’s transfiguration and shows us the way to our own transfiguration.

The Lord was transfigured before His chosen disciples Peter, James, and John, in order to strengthen their faith in that He is the true God and that He has voluntarily accepted suffering on the cross for our salvation, and in order to have this faith become an asset of His Church through these three disciples. At the same time, by means of His transfiguration the Lord gave us an example of our personal transfiguration, which is necessary for entry into His Kingdom.

The divine law of transfiguration operates in the entire universe – both in the physical world and in the spiritual world.

Thus the grapes and the fruit which we bless on the feast of Transfiguration symbolize the transfiguration of inanimate nature. From the soil, from putrid fertilizers, from the sun’s rays, water, and air, from the seeds, with some participation of human labor, and activated by the Holy Spirit, these fruits grow forth for our nourishment and delight.

The Holy Spirit also engenders the transfiguration of our soul.

Furthermore, before His transfiguration the Lord spent a long time in prayer. The ascent to Mt. Tabor probably took place in the evening, at the end of the day, and the transfiguration itself at dawn, at the end of night, because, according to the Evangelist Luke, they descended from the mountain on the day after the transfiguration. Thus, as in other instances, the Lord spent the entire night in prayer. He probably prayed for the transfiguration of His disciples and the transfiguration of His future Church, i.e. for our transfiguration. In this way the Lord indicated that our own transfiguration also requires earnest and lengthy prayer.

And finally, during His transfiguration the Lord conversed with the prophets who appeared before Him – Moses and Elias, and received confirmation from the Heavenly Father: “This is My beloved Son; hear Him.”

May the light of Christ’s Transfiguration illuminate our souls on this great and radiant day of the feast, and make them capable of the spiritual labor of transfiguration!

 

 

Cross

28-го Серпня, Неділя, Успіння Пресвятої Богородиці: 10:00 ран. Літургія

Успіння Божої Матері – останнє двунадесяте свято церковного року. Йому передує двотижневий піст.
У переказах про земне життя Матері Божої, у святих отців згадується, що і після зшестя Святого Духа на апостолів, Богородиця залишалася в Єрусалимі, старанно відвідуючи ті місця, де Спаситель світу вчив, страждав і помер, і не бажала покинути дорогої і священної для Неї країни.

Тільки три дні перебувало в труні пречисте тіло Богоматері, поховане апостолами в Гефсиманії, тільки три дні перебувало в труні і після закінчення їх воскрешено Господом, з'єдналося з душею Її, і Вона з тілом вознесена була на небо. Їй судилося тільки три дні спочивати смертним сном, як і Сам Господь три дні перебував у гробі, і в третій день воскрес у запевненні загального воскресіння роду людського. Смерть, переможена воскреслим Христом, для віруючих стала успінням, переходом, ступінню до безсмертя і вічного життя, якщо ми вмираємо в вірі, покаянні і чесноти.


Смерть Її - лише короткий сон, за яким слідує воскресіння і вознесіння. Церква з найдавніших часів бачила в Богоматері велику молитовницю за людський рід. Вона притулок всіх матерів світу. Вона вчить жити в досконалій відданості волі Небесного Отця. Та, Яка серед випробувань зберігала в серці Божественні глаголи, являє нам зразок вірності, любові і служіння.

 

August 28, Sunday, Dormition of the Theotokos:

10:00 a.m. Liturgy

The feast of the Dormition is the last great feast in the Church calendar year. It is preceded by a two-week fast.

Tradition notes than even after the descent of the Holy Spirit on the apostles, the Mother of God remained in Jerusalem, visiting those places where the Saviour of the world preached, suffered and died. She did not want to leave the country that was dear and holy to Her.

Only three days did the Most-pure body of the Theotokos, buried by the apostles in Gethsemane, remain in the tomb, only three days did it stay there, and afterwards it was resurrected by the Lord and united with Her soul, and She was taken up together with Her body into heaven. For only three days was She fated to repose in the sleep of death, just as the Lord Himself remained in His tomb for three days and afterwards arose to confirm the universal resurrection of mankind. Death, having been vanquished by the resurrected Christ, became for the faithful a dormition, a passage, a step towards immortality and eternal life, provided we die in faith, repentance, and virtue.

In the Dormition of the Mother of God, it is these three qualities of hers which are commemorated - humbleness, obedience and purity, - which have elevated Her, a mere mortal, above all earthly creatures and above the entire heavenly host, which have made Her more honorable than the cherubim and more glorious beyond compare than the seraphim, which have made Her the Queen of heaven and earth.

Let us try, to emulate the high example of the Mother of God and, while celebrating Her wondrous holiday, let us remember that even in Her Dormition She never abandons us.

 

Cross

Prayer of Gratitude for God's Gifts .

For this new morning and its light, for rest and shelter of the night, for health and food, for love and friends, for every gift His goodness sends we thank You, gracious Lord.

Thank you God for leading me. Thank you for helping me so many, many times. Amen.

Be grateful to your church: I Timothy 5:17 - The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching.

Let us be grateful to people who make us happy;  they are the charming gardeners who make our souls blossom.

God gave you a gift today.
Using the gifts of God, we say thank Heavenly Father.
(Said by a Man of Wisdom)

Life rules:

Remember that negativity kills.
Live by the power of your example and not the example of your power.
No one is in charge of your happiness but you.
Be gentle and kind to everyone.

Look beyond your own threshold and touch those who need you.
Believe in miracles…

From the sayings of Gerontissa Gabrielia

 

Whoever lives in the past is as if dead. Whoever lives in the future in his fantasy (or imagination) is naive, for the future belongs only to God. The Joy of Christ is found only in the present, in the Eternal Present of God.

Cross

Будівельний Фонд.

Із огляду на те, що будівлі нашої парафії, які споруджені були багато років тому, потребують постійного догляду за ними. До цього відноситься : ремонт, поправки, обновлення з малярними роботами, ззовні і всередині і  все це разом  складає поважні кошти.

Ми просимо всіх вас, наших парафіян і друзів за вашою поміччю. Пожертви для церкви, це пожертви для доброго і потрібного.

Наша Церква Святого Апостола Андрія збудована на чудовому місці района Лос Анжелеса. Вона навіть, можна так сказати, являється як архітектурою Лос Анделеса, бо від неї  навкруги, видніються простори, центра міста, галівудські гори і навіть вид океану.                                                                                               Дуже просимо помогти нам, дорогі братя і сестри, а Сам Всещедрий Господь віддасть вам сторицею за турботу про Його дім! Прозьба посилати пожертви на адрес церкви,  тільки замітку напишіть на чекови: “Renovation Fund”. Нехай оберігає  вас Господь!                                                                                            Ваша фінансова підтримка пожертвою, буде оголошуватись в Церкві, буде поміщена на сторінці Місячного Бюлетня і на  на Веб сторінці нашої Церкви. Ви також одержите посвідку для відтягнення вказаної суми грошей від ваших Річних Федеральних Податків.

Building Fund.

The buildings in our parish, which have been standing for many years, are in need of constant upkeep.  Such essential projects as repairs, remodeling, refurbishing, and interior and exterior painting require large expenditures.    In addition to these larger projects, we bear the burden of many additional expensive repair and maintenance projects.

We appeal to all our parishioners and friends for help in meeting these obligations.  Donations to our church are needed and are for a blessed cause.

Our church of Saint Andrew the Apostle, standing on a beautiful site in Los Angeles, with picturesque views of Downtown, the Hollywood Hills, and even the ocean, is an architectural landmark.  We need to preserve it for all posterity.

Dear brothers and sisters, please search your hearts and respond positively to our appeal.  Our all generous Almighty Lord will Himself repay you a hundred fold for your care of His house!

Your generous financial support of our church is tax deductible, and lists of donors will be announced in church, and will be published in our monthly bulletin and in our church website.

Cross

Bible lessons led by Father Vasyl every Wednesday at 7:00 pm. in the Parish Hall. We welcome each of you.

Cross

HOW MAY BE, responsibility to our Church, expressed, by those who are permanently present in attendance, as visitors or parishioners?  With their voluntary services for their Church and Neighbors.

Holy Communion:

All those who approach the Holy Chaliсe to receive the Holy Blessing, place your hands on Your individual chests, in the form of the cross, listen attentively to the Holy Prayer, and while holding Your hands crosswise, approach to receive the Holy Eucharist.

I would like to note: that near the Holy Chalice, do not make the customary sign of the cross, until after having taken the Holy Wine and the Holy Host.

Teachings of the Elders Man can not be wrong. Where you will not agree with me, where will notice an error, inaccuracy, my personal weakness, I ask, cover it with love. And if you pray, remember me in your prayers. Save you, Lord.

Giving thanks unto God

One who obeys God’s will honors and glorifies God, while one who transgresses God’s law dishonors Him. (St. Basil the Great)

Let us not consider praise an unimportant matter; rather let our life raise up praise before our lips do, and let our behavior do so before our tongues do. Then even in silence, we may praise God, and sing His praises in life itself.

Glory to God is raised up as well when we live together in harmony, when with one soul we bless God, when we tolerate one who is weaker than we, and when we do not scorn our brother who has fallen away. (St. John Chrysostom)

Cross

REMEMBER OUR PARISH IN YOUR WILL.

You can leave a lasting legacy to benefit future generations.

Please remember Saint Andrew Parish when creating your will. Your good works will continue after you have gone home. Please contact the Parish Office for information.

If you have announcements to be placed in the bulletin please make sure they are delivered to Parish Priest.

PLEASE NOTE:  St. Andrew Ukrainian Orthodox Congregation Membership Assessments for 2013 are now due. Your support of St. Andrew is needed and acknowledged.  We hope you understand the needs of your church to help it flourish and survive.

May God in His mercy will be with you. Thank you for your donations.

 

Cross

 

Church Invitation

Cross

Маєте можливість одержувати благословення і поміч у всіх ваших потребах від Святої Блаженної МАТРОНИ.

Saint Matrona

Ікона знаходиться у нашому храмі, Святого Апостола Андрія.

Ця ікона прислана для нас із європейської частини світу.

Вона прикладена була до мощів святої перед тим, як відсилали її до нас.

Мене спонукала придбати Святу Матрону, прозьба багато наших прибулих із краю нашого, які просили мене про ікону Святої.

Із Божою поміччю Свята Матрона із цього часу буде у нашому храмі.

Нехай до кожного доторкнеться поміч від Святої Блаженної Матрони.

З братською у Христі любов`ю до вас всіх: Настоятель свято-Андріївського Храму

 

о. Василь

Cross

 

Life in the Parish. "We must not be like the sign post which points the way, yet does not move from where it stands"( Bishop George of Mayfield)

PLEASE NOTE: St. Apostle Andrew Ukrainian Orthodox Congregation Membership Assessments for 2013 are now due.    We graciously thank you for your attention to this important matter and Christian responsibility!

How to behave in a Church: Until the end of Divine Service never, without real necessity, leave the Church for it is disrespectful to the sanctity of the Church and a sin before the God. If it happens with you (that you left earlier) tell about this during the confession to the priest.

Approach the Holy Communion humbly and reverently, having crossed hands on the chest; with faith and love take communion of Holy Mysteries, kiss the Chalice without crossing yourself in order not to push It unintentionally, and orderly go to your place, but do not leave the Church, without listening to the prayer of thanks to the Lord God after the communion.

Standing or sitting.

The traditional posture for prayer and worship in the Orthodox Church is to stand, as before the King. When you visit us you will find pews, so you are free to sit. However, it is appropriate to stand during the Gospel reading, the Little and Great Entrances, the distribution of Holy Communion, when the priest gives a blessing.

The Holy Bible

Where did the Bible come from?  Well, the books of the Old Testament were decided on many years before the time of Christ.  Christ himself read from the Old Testament when he proclaimed that He himself had come to bring liberty to the captives. (Isaiah 61:1).

 

Cross

Church Parking Repair

Cross

Announcement for all who read our BULLETIN.

You may post announcement about yourselves, send greetings, to your family, and friends, in our Bulletin, regarding various events during God's Yearly Calendar.

Prayer Before Travel.

Lord Jesus Christ my God, be my Companion, guide and protector during my journey. Keep me from all danger, misfortune and temptation. By Your divine power grant me a peaceful and successful journey and safe arrival. In You I place my hope and trust and You I praise, honor and glorify, together with Your Father and Holy Spirit now and forever and ever. Amen.

Cross

 

Welcome to Saint Andrew`s Ukrainian Orthodox Church.

Our Parish welcomes You to join us in our worship for our Divine Liturgy today!

Divine Service, Holy Communion is offered to those who are Baptized, and are true believers of the Orthodox Faith.

Antidoron”, or Blessed Bread, is received by all who have attended Holy Liturgy.

TODAY after Holy Worship Services, You are invited for lunch, which, every Sunday is lovingly prepared by our Parish Sisters.

We welcome You back to our Church in our veneration of the Lord, and growing in the Orthodox Faith.

 

Cross

Greetings or Condolence. Through our Parish Bulletin you have an opportunity to express your feeling to those whom you wish to congratulate with a special event such as wedding, baptism, speedy recovery, or a special thank you. You just need to inform Father, (213) 250-4285 for which you will receive personal satisfaction.

Spiritual aphorisms.

A man is good only when his deeds are good. And his deeds are good when they are pleasing to God.

It is not enough to call oneself a swimmer, one must also know how to swim. One’s being a Christian is determined not only by confessing one’s Christianity, but also by bringing one’s life within the framework of a Christian way of life.

Life is good not when you are financially well-off, but when you live in accordance with the law of God.

If the return of unused talents to the Lord makes one deserving of punishment (Matt. 25:14), what will happen to those who have used up their talents for that which is not pleasing to the Lord? Have fear of exchanging God’s gift for vanity.

From the teachings of Elder Barsanuphius

It is possible to be saved anywhere; just don’t abandon the Savior. Latch onto Christ’s garment, and Christ will not abandon you. A sure sign of the deadening of the soul is avoidance of Church services. The first thing that happens to someone who has turned cold toward God is that he begins to avoid going to Church. At first he tries to come to the service later than before, and then he completely leaves off attending God’s church.

 

 

 

Search

Events

Sunday
9:30am   - Confessions
10:00am - Divine Liturgy

Sunday Lunch

Wednesday
7:00pm   - Bible Study

-----June 2016-----

09 - Ascension

19 - Pentecost

 Saint Andrew Ukrainian Orthodox Church of Los Angeles, CA.