Church Lunch

The first Sunday of every month we serve lunch, cooked by our sisterhood.
You are welcome to join us!

Church Sunday Lunch

Перша Неділя кожного місяця
на Вас чекає смачний обід який приготували наші сестриці.
Будь ласка,
приєднуйтеся до нас!

 

The Ten Commandments

Thou shalt have no other gods before me.
Thou shalt not make unto thee
any graven image.
Thou shalt not take
the name of the Lord thy God in vain.
Remember the sabbath day, to keep it holy.
Honour thy father and thy mother.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
Thou shalt not covet.

 

Cross

11-го Bересня, Понеділок, Усікновення Голови Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана: 10:00 ран. Свята Літургія. (ПІСНИЙ ДЕНЬ)

Сьогоднішній день - мала Велика П'ятниця. Божевільні люди вбивають найбільшого між праведниками. Він заважає їм?  Так, заважає розпусному царю Іроду і розпусною Іродіадою. Правда Божа і Істина Божа заважають беззаконникам, заважають убогим грішникам, заважають всім, одурманеним різними пристрастями.

September 11, Monday, The Beheading of the Holy, Glorious Prophet St. John the Baptist: 10:00 a.m. Holy Liturgy. (FAST DAY)

Тoday is a lesser Great Friday. Look at how insane people are killing the greatest one among the righteous. Does he inconvenience them? Yes, he inconveniences the lecherous King Herod and the depraved Herodias. God’s truth and God’s veracity inconvenience the iniquitous, inconvenience the poor sinners, inconvenience all who are in the grip of their passions.

Cross

21-го Bересня, Четвер, Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії: 10:00 ран. Свята Літургія.

П'ять з половиною тисячоліть людство підсвідомо чекало цього моменту. І не могло знайти в своєму середовищі діви гідною стати Матір'ю  чоловіко- Бога, люди ще не здатні були виявити Обраницю, спроможну вмістити в Себе Невмістимого.

Матір Божа любить і чує всіх тих, хто молиться Їй в простоті серця, «в двері Її милосердя всякий входить з молінням» безперешкодно» (Свят. Димитрій Ростовський).

 

September 21, Thursday, The Nativity of our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary: 10:00 a.m. Holy Liturgy.

For five-and-a-half thousand years mankind subconsciously awaited this moment. All that while it could not find in its midst a maiden worthy of becoming the Mother of God incarnate; humanity was unable to produce a Chosen One Who could contain within Herself the Uncontainable.

The Mother of God loves and hears all those who pray to Her in the simplicity of their hearts, for “through the doors of Her mercy everyone enters freely with prayer” (St. Dimitri of Rostov).

Cross

27-го Bересня, Середа, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього: 10:00 ран. Свята  Літургія

Хрест з'єднує з Христом і Господь перебуває зі скорботними. З самої скорботи можна пізнати присутність Божу,  бо без Нього хто б поніс, хто б встояв, хто б зазнав скорботу? Святитель Іоанн порівнює страждання з перснем: «Як перстень є знак заручин, так страждання тілесне або душевне, яке люди смиренно переносять заради Бога, є щире знамення Божого обрання і як би заручення душі з Богом».

 

September 27, Wednesday, The Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross: 10:00 a.m. Holy Liturgy

The cross unites one with Christ, and the Lord resides within sufferers. God’s presence may be recognized from the sorrow itself, because without Him who could have borne, who could have withstood, who could have endured the sorrow? St. John compares suffering with a ring: “Just as the ring is the sign of engagement, so the physical or moral suffering which people humbly undergo for the sake of God is a sign of their being among God’s elect and of the soul being engaged to God.”

Cross

14-го Bересня, Четвер, Початок індикту – Церковний Новий Рік

У Візантії церковний рік не завжди починався з 1 Вересня – і на латинському Заході, і на Сході було добре відомо березневе літочислення (коли початком року вважали 1 Березня або 25 Березня (дата свята Благовіщення). В цілому, урочисте святкування новоліття 1 Вересня можна вважати пізньовізантійським явищем.                                                                                                                           Церковне новоліття офіційно було встановлене 1363 року. Останній раз новий рік у Вересні офіційно святкували в 1699-му, після чого Петро І, налаштований на західні традиції, ввів державне новорічне святкування 1 Січня. На церковне новоліття було прийнято дякувати Богу за щедрий врожай та просити Його благословення на рік наступний. Звичай робити це до сьогодні зберігся лише в Православній Церкві, де й донині 14 Вересня, під час молебня на новий рік, лунають слова: «Усього створіння Творче, Той, Хто часи й роки у Своїй владі поклав, благослови вінець літа благості Твоєї, Господи, зберігаючи в мирі людей твоїх, міста і села Твої, молитвами Богородиці, і спаси усіх нас.

 

September 14, Thursday, Ecclesiastical New Year (Indiction) Churches of Eastern Rite Celebrate Beginning of New Liturgical Year

The first day of September is celebrated as the Ecclesiastical or Church New Year by Orthodox Christians. It is also a day marked by prayers for the environment, reminding us to be good stewards of the world around us.  The old Roman term for this day is Indictio, meaning “definition” or “order.”  This was a day established as the beginning of a fifteen year cycle, marking the redefinition of tax obligations for Roman citizens (especially since Roman soldiers served fifteen-year terms), likely from the time of Caesar Augustus.

Since his elevation to Ecumenical Patriarch, an encyclical has been issued each year on September 1 by Patriarch Bartholomew on the environment. Bartholomew is affectionately known as “the Green Patriarch,” and he often speaks on an international stage regarding the protection of Creation.

Cross

REMEMBER OUR PARISH IN YOUR WILL.

You can leave a lasting legacy to benefit future generations.

Please remember Saint Andrew Parish when creating your will. Your good works will continue after you have gone home.

“Where your treasure is, there will your heart be also.” Such is the aim of our life: for our heart to be in God, to be filled with God, for God to be our treasure! And this last is so important, that it is an incentive for us to work harder, to keep stricter fast, to stay in church longer, to pray more at home.

 

We request your help, to aid with your donations for repairing those sections of our church, which are damaged and need fixing.  Always, with your goodness and love for our church, have funded, and continue to care for the church's condition.  Kindly Please, according to your possibilities, make your donations, so that work may start to repair our church.  We thank You and May God Shed His Mercy and Grace Upon You.

ЗГАДАЙТЕ НАШУ ПАРАФІЮ У  ВАШОМУ ЗАПОВІТІ.

Ви можете залишити частину своєї спадщини на благо майбутніх поколінь.  Пам`ятайте про парафію Святого Андрія при створені Вашого Заповіту. Ваша благодійність буде продовжуватись після Вашого повернення додому, до Вічного Життя.

«Де скарб ваш, там буде і серце ваше». Ось в чому мета нашого життя: щоб серце наше було в Бога, було наповнене Богом, щоб Бог став нашим скарбом! А це для нас так важливо, що є із-за чого і попрацювати, і постити, і в церкві довше постояти, і вдома більше помолитися.

 

Просимо вашої помочі, допомогти своїми пожертвами відремонтувати ті частини на нашій церкви, які уже поруйновані і потребують направи. Завжди,  ви по своїй доброті і любови до нашої церкви складали і продовжуєте дбати про її належний стан. Будь ласка, по можливості, пожертвуйте від себе, щоб почали робити направи нашої церкви. Дякуємо і нехaй Бог буде милостивим для вас.


Cross

Building Fund.

The buildings in our parish, which have been standing for many years, are in need of constant upkeep.  Such essential projects as repairs, remodeling, refurbishing, and interior and exterior painting require large expenditures.    In addition to these larger projects, we bear the burden of many additional expensive repair and maintenance projects.

We appeal to all our parishioners and friends for help in meeting these obligations.  Donations to our church are needed and are for a blessed cause.

Our church of Saint Andrew the Apostle, standing on a beautiful site in Los Angeles, with picturesque views of Downtown, the Hollywood Hills, and even the ocean, is an architectural landmark.  We need to preserve it for all posterity.

Dear brothers and sisters, please search your hearts and respond positively to our appeal.  Our all generous Almighty Lord will Himself repay you a hundred fold for your care of His house!

Your generous financial support of our church is tax deductible, and lists of donors will be announced in church, and will be published in our monthly bulletin and in our church website.

Будівельний Фонд.

Із огляду на те, що будівлі нашої парафії, які споруджені були багато років тому, потребують постійного догляду за ними. До цього відноситься : ремонт, поправки, обновлення з малярними роботами, ззовні і всередині і  все це разом  складає поважні кошти.

Ми просимо всіх вас, наших парафіян і друзів за вашою поміччю. Пожертви для церкви, це пожертви для доброго і потрібного.

Наша Церква Святого Апостола Андрія збудована на чудовому місці района Лос Анжелеса. Вона навіть, можна так сказати, являється як архітектурою Лос Анделеса, бо від неї  навкруги, видніються простори, центра міста, галівудські гори і навіть вид океану.                                                                                               Дуже просимо помогти нам, дорогі братя і сестри, а Сам Всещедрий Господь віддасть вам сторицею за турботу про Його дім! Прозьба посилати пожертви на адрес церкви,  тільки замітку напишіть на чекови: “Renovation Fund”. Нехай оберігає  вас Господь!                                                                                            Ваша фінансова підтримка пожертвою, буде оголошуватись в Церкві, буде поміщена на сторінці Місячного Бюлетня і на  на Веб сторінці нашої Церкви. Ви також одержите посвідку для відтягнення вказаної суми грошей від ваших Річних Федеральних Податків.

Cross

Bible lessons led by Father Vasyl every Wednesday at 7:00 pm. in the Parish Hall. We welcome each of you.

Cross

HOW MAY BE, responsibility to our Church, expressed, by those who are permanently present in attendance, as visitors or parishioners?  With their voluntary services for their Church and Neighbors.

Holy Communion:

All those who approach the Holy Chaliсe to receive the Holy Blessing, place your hands on Your individual chests, in the form of the cross, listen attentively to the Holy Prayer, and while holding Your hands crosswise, approach to receive the Holy Eucharist.

I would like to note: that near the Holy Chalice, do not make the customary sign of the cross, until after having taken the Holy Wine and the Holy Host.

Teachings of the Elders Man can not be wrong. Where you will not agree with me, where will notice an error, inaccuracy, my personal weakness, I ask, cover it with love. And if you pray, remember me in your prayers. Save you, Lord.

Giving thanks unto God

One who obeys God’s will honors and glorifies God, while one who transgresses God’s law dishonors Him. (St. Basil the Great)

Let us not consider praise an unimportant matter; rather let our life raise up praise before our lips do, and let our behavior do so before our tongues do. Then even in silence, we may praise God, and sing His praises in life itself.

Glory to God is raised up as well when we live together in harmony, when with one soul we bless God, when we tolerate one who is weaker than we, and when we do not scorn our brother who has fallen away. (St. John Chrysostom)

Cross

REMEMBER OUR PARISH IN YOUR WILL.

You can leave a lasting legacy to benefit future generations.

Please remember Saint Andrew Parish when creating your will. Your good works will continue after you have gone home. Please contact the Parish Office for information.

If you have announcements to be placed in the bulletin please make sure they are delivered to Parish Priest.

PLEASE NOTE:  St. Andrew Ukrainian Orthodox Congregation Membership Assessments for 2013 are now due. Your support of St. Andrew is needed and acknowledged.  We hope you understand the needs of your church to help it flourish and survive.

May God in His mercy will be with you. Thank you for your donations.

 

Cross

 

Church Invitation

Cross

Маєте можливість одержувати благословення і поміч у всіх ваших потребах від Святої Блаженної МАТРОНИ.

Saint Matrona

Ікона знаходиться у нашому храмі, Святого Апостола Андрія.

Ця ікона прислана для нас із європейської частини світу.

Вона прикладена була до мощів святої перед тим, як відсилали її до нас.

Мене спонукала придбати Святу Матрону, прозьба багато наших прибулих із краю нашого, які просили мене про ікону Святої.

Із Божою поміччю Свята Матрона із цього часу буде у нашому храмі.

Нехай до кожного доторкнеться поміч від Святої Блаженної Матрони.

З братською у Христі любов`ю до вас всіх: Настоятель свято-Андріївського Храму

 

о. Василь

Cross

 

Life in the Parish. "We must not be like the sign post which points the way, yet does not move from where it stands"( Bishop George of Mayfield)

PLEASE NOTE: St. Apostle Andrew Ukrainian Orthodox Congregation Membership Assessments for 2013 are now due.    We graciously thank you for your attention to this important matter and Christian responsibility!

How to behave in a Church: Until the end of Divine Service never, without real necessity, leave the Church for it is disrespectful to the sanctity of the Church and a sin before the God. If it happens with you (that you left earlier) tell about this during the confession to the priest.

Approach the Holy Communion humbly and reverently, having crossed hands on the chest; with faith and love take communion of Holy Mysteries, kiss the Chalice without crossing yourself in order not to push It unintentionally, and orderly go to your place, but do not leave the Church, without listening to the prayer of thanks to the Lord God after the communion.

Standing or sitting.

The traditional posture for prayer and worship in the Orthodox Church is to stand, as before the King. When you visit us you will find pews, so you are free to sit. However, it is appropriate to stand during the Gospel reading, the Little and Great Entrances, the distribution of Holy Communion, when the priest gives a blessing.

The Holy Bible

Where did the Bible come from?  Well, the books of the Old Testament were decided on many years before the time of Christ.  Christ himself read from the Old Testament when he proclaimed that He himself had come to bring liberty to the captives. (Isaiah 61:1).

 

Cross

Church Parking Repair

Cross

Announcement for all who read our BULLETIN.

You may post announcement about yourselves, send greetings, to your family, and friends, in our Bulletin, regarding various events during God's Yearly Calendar.

Prayer Before Travel.

Lord Jesus Christ my God, be my Companion, guide and protector during my journey. Keep me from all danger, misfortune and temptation. By Your divine power grant me a peaceful and successful journey and safe arrival. In You I place my hope and trust and You I praise, honor and glorify, together with Your Father and Holy Spirit now and forever and ever. Amen.

Cross

 

Welcome to Saint Andrew`s Ukrainian Orthodox Church.

Our Parish welcomes You to join us in our worship for our Divine Liturgy today!

Divine Service, Holy Communion is offered to those who are Baptized, and are true believers of the Orthodox Faith.

Antidoron”, or Blessed Bread, is received by all who have attended Holy Liturgy.

TODAY after Holy Worship Services, You are invited for lunch, which, every Sunday is lovingly prepared by our Parish Sisters.

We welcome You back to our Church in our veneration of the Lord, and growing in the Orthodox Faith.

Cross

Greetings or Condolence. Through our Parish Bulletin you have an opportunity to express your feeling to those whom you wish to congratulate with a special event such as wedding, baptism, speedy recovery, or a special thank you. You just need to inform Father, (213) 250-4285 for which you will receive personal satisfaction.

Spiritual aphorisms.

A man is good only when his deeds are good. And his deeds are good when they are pleasing to God.

It is not enough to call oneself a swimmer, one must also know how to swim. One’s being a Christian is determined not only by confessing one’s Christianity, but also by bringing one’s life within the framework of a Christian way of life.

Life is good not when you are financially well-off, but when you live in accordance with the law of God.

If the return of unused talents to the Lord makes one deserving of punishment (Matt. 25:14), what will happen to those who have used up their talents for that which is not pleasing to the Lord? Have fear of exchanging God’s gift for vanity.

From the teachings of Elder Barsanuphius

It is possible to be saved anywhere; just don’t abandon the Savior. Latch onto Christ’s garment, and Christ will not abandon you. A sure sign of the deadening of the soul is avoidance of Church services. The first thing that happens to someone who has turned cold toward God is that he begins to avoid going to Church. At first he tries to come to the service later than before, and then he completely leaves off attending God’s church.

 

 

 

Search

Events

Sunday
9:30am   - Confessions
10:00am - Divine Liturgy

Sunday Lunch

Wednesday
7:00pm   - Bible Study

 

-----September 2017-----

11 - Beheading St. John

14 - Indiction

21 - Theotokos

27 - Exaltation

 Saint Andrew Ukrainian Orthodox Church of Los Angeles, CA.