Church Lunch

The first Sunday of every month we serve lunch, cooked by our sisterhood.
You are welcome to join us!

Church Sunday Lunch

Перша Неділя кожного місяця
на Вас чекає смачний обід який приготували наші сестриці.
Будь ласка,
приєднуйтеся до нас!

 

The Ten Commandments

Thou shalt have no other gods before me.
Thou shalt not make unto thee
any graven image.
Thou shalt not take
the name of the Lord thy God in vain.
Remember the sabbath day, to keep it holy.
Honour thy father and thy mother.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
Thou shalt not covet.

 

Cross

Saint Panteleymon

ОГОЛОШЕННЯ:

У Середу, 9-го Серпня, 2017 о 9:00 годині ранку, ми будемо служити

АКАФІСТ перед іконою Святого Великомученика і цілителя Пантелеімона.

Ми сподіваємося, що ви можете приєднатися до нас для цієї зворушливої молитви

ANNONCEMENT:

On Wednesday, August 9, 2017  at 9:00 a.m. we will celebrate a litany

AKATHIST before  the  icon of Holy Great-martyr and Healer Panteleimon.

 

We hope you can join us for this touching prayer.

Cross

19-го Серпня, Субота, Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа:          10:00 ранo Літургія.

" Благословення Перших Плодів" буде у Суботу, 19 Серпня, а також у Неділю, 20-го Серпня, після Божественної Літургії.

Будь ласка, приє`днуйтесь до нашої щорічної традиції. Принесіть

свої корзини із фруктами для благословення

У свято Преображення свята Церква згадує подію Преображення Господнього і вказує нам шлях нашого власного преображення.
Господь преобразився перед вибраними Своїми учнями Петром, Яковом та Іваном для того, щоб зміцнити їх віру в те, що Він - істинний Бог і що Він добровільно приймає хресні страждання для нашого спасіння, і для того, щоб через цих трьох учнів зробити цю віру надбанням своєї Церкви. У той же час, своїм Преображенням Господь подав нам приклад для нашого особистого переображення, необхідного для входження в Його Царство.

Божий закон переображення діє у всьому світі - як в світі фізичному, так і в світі духовному.
Ось той виноград і фруктові плоди, які ми освячуємо на свято Преображення - це переображення бездушної природи. З землі, з сморідних добрив, сонячних променів, води і повітря, з насіння, при деякій участі людської праці, дією Св. Духа виростають плоди для нашого харчування і насолоди.

З часів апостольських Церквою встановлено освячення дозрілих плодів перед тим, як вживати їх в їжу, з проголошенням при цьому особливої молитви.
Церква молить Господа, щоб Він споживаючим плодам дарував освячення душі разом з освяченням тіла, щоб зберігав життя їх в спокої і радості, щоб самі ці плоди багато примножував. Церква Христова благословляє й освячує принесені плоди святим ім'ям Бога, в Трійці славимого, і окропивши святою водою.

За старовинною традицією початки плодів освячуються на Преображення.
Святий Дух так само робить переображення і нашої душі - з сморідними пристрастями в пахучу чеснотами. Однак, так-як ми - істоти свідомі і вільні, то для того, щоб подолати наше земне поневолення, ми повинні брати участь в преображенні і своїми власними силами, чому нас навчив Христос Спаситель у Своєму преображенні.

Перш за все Він для преображения здійснив подвиг сходження на високу Фаворську гору. І ми повинні примушувати себе до фізичного і духовного сходження від земних долин на небесну висоту. Він взяв з Собою трьох учнів - Петра, тому-що він сповідав Його Сином Божим, Якова, тому-що тому належало бути першим з апостолів мучеником за визнання Його божества, і Іоанна, тому-що він був благовісником Ісусового божества.

Потім Господь перед преображенням перебував в довгій молитві. Сходження на Фавор, ймовірно, було ввечері в кінці дня, а преображення - в кінці ночі, тому що вони сходили з гори, як оповідає Євангеліст Лука, на другий день після преображения. Таким чином Господь, як і в інших випадках, перебував цілу ніч на молитві. Ймовірно, Він молився про преображення Своїх учнів і Своєю майбутньої Церкви, тобто про наше преображення. Цим Господь вказав, що для нашого преображения потрібно від нас старанна і довга молитва

Нарешті, під час Свого преображения Господь розмовляв з явленими до Нього пророками - Мойсеєм і Іллею, і отримав свідоцтво від Отця Небесного: «Це Син Мій Улюблений, Його слухайте». Так і ми для нашого преображения повинні розмовляти з Господом Богом і Його угодниками. Ми не можемо сподіватися на те, що ми почуємо голос Божий і що нам з'являться для бесіди пророки, апостоли і святі.

Однак, ми завжди можемо зручно розмовляти з ними через молитву і через читання Святого Письма, в якому відображено все, що необхідно для нашого преображения і порятунку.
При цьому ми не тільки повинні читати Святе Письмо, але досліджувати його за Господнім наказом: «досліджуйте Писання ... вони свідчать про Мене» (Ін. 5, 39

Якщо ми будемо досліджувати Святе Письмо благоговійно і старанно, тоді можемо удостоїтися і таємничих настанов з боку угодників Божих, як наставляв св. Апостол Павло святителя Іоанна Златоуста при писанні їм тлумачень на творіння ап. Павла, як про це засвідчив його послушник, св. Прокл.
Нехай же в це велике і світле свято, світло Преображення Христового осяє нашу душу і зробить її здатною до подвигу переображення!

У Преображенні дана запорука слави і торжества прийдешньої Церкви, коли прийде Господь наш Ісус Христос у славі Своїй. Які б тяжкі не були випробування, усі вони повинні бути розсіяні таємничим Фаворским світлом. І якщо охопить зневіру душу людини віруючої, що належить до Святої, Православної, Соборній, Апостольської Церкви,  при вигляді того чи іншого церковного поділу або падіння окремих осіб або відступу їх від правого шляху Христового, якщо при вигляді усього цього вселиться в душу його сумнів, що антихристиянський дух проникає в Церкву, то невечірнє, таємниче Фаворське світло Преображення має зміцнити сумнів їхній, бо тут нам явилась запорука перемоги Церкви Христової.

Преображение Господне

August 19, Saturday,Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ: Liturgy at 10:00 a. m.

The “Blessing of First Fruits” will be on Saturday, August 19, and also on Sunday, August 20th , following the Divine Liturgy

Please joint us in our annual tradition by bringing baskets of fruits to be blessed.

On the feast of Transfiguration, the Church commemorates the event of the Lord’s transfiguration and shows us the way to our own transfiguration.

The Lord was transfigured before His chosen disciples Peter, James, and John, in order to strengthen their faith in that He is the true God and that He has voluntarily accepted suffering on the cross for our salvation, and in order to have this faith become an asset of His Church through these three disciples. At the same time, by means of His transfiguration the Lord gave us an example of our personal transfiguration, which is necessary for entry into His Kingdom.

The divine law of transfiguration operates in the entire universe – both in the physical world and in the spiritual world.

Thus the grapes and the fruit which we bless on the feast of Transfiguration symbolize the transfiguration of inanimate nature. From the soil, from putrid fertilizers, from the sun’s rays, water, and air, from the seeds, with some participation of human labor, and activated by the Holy Spirit, these fruits grow forth for our nourishment and delight.

From apostolic times the Church established the custom to bless ripened fruits before eating them, by reading special prayers over them.

The Church prays to God to sanctify both the souls and the bodies of those who eat of these fruits, to keep their lives in peace and joy, and to multiply these fruits abundantly. Christ’s Church blesses and sanctifies the fruits by the holy name of God glorified in Trinity and by sprinkling holy water upon them.

According to ancient tradition, the first fruits are blessed on the feast of Transfiguration.

The Holy Spirit also engenders the transfiguration of our soul – from a state of malodorous passion into fragrant virtue. However, since we are sentient and free beings, in order to overcome our earthly enslavement we ourselves must also participate in this metamorphosis, as we have been taught by the Lord Christ in His transfiguration.

First of all, for His transfiguration He undertook the spiritual labor of ascending the high Mount Tabor. We, too, must force ourselves to physical and spiritual ascent from earthly valleys to celestial heights. He took three disciples with Him – Peter, because he had confessed Him the Son of God, James, because he was due to become the first martyr from among the apostles for preaching Christ’s divinity, and John, because he was the annunciator of Christ’s divinity.

Furthermore, before His transfiguration the Lord spent a long time in prayer. The ascent to Mt. Tabor probably took place in the evening, at the end of the day, and the transfiguration itself at dawn, at the end of night, because, according to the Evangelist Luke, they descended from the mountain on the day after the transfiguration. Thus, as in other instances, the Lord spent the entire night in prayer. He probably prayed for the transfiguration of His disciples and the transfiguration of His future Church, i.e. for our transfiguration. In this way the Lord indicated that our own transfiguration also requires earnest and lengthy prayer.

And finally, during His transfiguration the Lord conversed with the prophets who appeared before Him – Moses and Elias, and received confirmation from the Heavenly Father: “This is My beloved Son; hear Him.” In like manner we, too, for the sake of our transfiguration, should converse with the Lord God and with His saints. We cannot hope to hear the voice of God, nor have the prophets, apostles, or saints come to converse with us. However, we can always conveniently converse with them by means of prayer and by reading the Holy Scriptures, which contain all that we need for our transfiguration and salvation. Moreover, we should not only read the Holy Scriptures, but examine them according to the word of the Lord: “Search ye the Scriptures…and they are they which testify of Me” (John 5:39). If we examine the Scriptures with piety and diligence, then we may be honored with mysterious instruction from God’s saints, as was the case when the holy Apostle Paul instructed St. John Chrysostome while the latter wrote his commentaries on the Apostle’s works, as was attested to by his disciple Saint Proclus.

May the light of Christ’s Transfiguration illuminate our souls on this great and radiant day of the feast, and make them capable of the spiritual labor of transfiguration!

Cross

24-го Cерпня, 2017. ВІТАЄМО З ДНЕМ    НЕЗАЛЕЖНОСТИ   УКРАЇНИ!

August 24, 2017. GREETINGS ON UKRAINIAN                                                                              INDEPENDENCE DAY!

Cross

 


Успение Богородицы

14-го Серпня, ПОНЕДІЛОК, починається Успенський Піст.

Закінчується піст перед святом Успіння Божої Матері .(За монашим уставом: їжа з олією.)

28-го Серпня, Понеділок, Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії:

Служба Божа о 10-ій годині вранці

Успіння Божої Матері - останнє двонадесяте свято церковного року. Йому передує двотижневий піст.
Тільки три дні перебувало в труні пречисте тіло Богоматері, поховане апостолами в Гефсиманії,  і після  її відроджено Господом, з'єдналося з душею Її, і Вона з тілом вознесена була на небо. Їй судилося тільки три дні спочивати смертним сном, як і Сам Господь три дні перебував у гробі, і в третій день воскрес у запевнення загального воскресіння роду людського.

Смерть, переможена воскреслим Христом, для віруючих стала успінням, переходом, ступінню до безсмертя і вічного життя, якщо ми вмираємо в вірі, покаянні і доброчесності.
Успіння відбулося ... і незабаром після цього, через кілька днів, які зібралися апостоли раптом побачили на повітрі, сяючу небесним світлом, оточену благоговійно майбутніми і припадаючими ангелами Преблагословенну Діву Марію, вже як Царицю неба і землі. І Вона милостиво їм обіцяла, що завжди буде з ними невідступно.

Почалася Її вічна божественна слава, рівної якій немає. Ніхто з земнородних НЕ прославлений, не піднесений,  не звеличений так, як Матір Христа Бога. Коли ми великих угодників Божих молимо про заступництво перед Богом, то просимо, щоб вони молили Бога за нас, але до Неї ми звертаємося як до всемогутньої Цариці: «Пресвятая Богородице, спаси нас». І Церква в нинішній великий і славний день Її торжества говорить про Неї так: «в молитвах невсипущу Богородицю, і в заступництво непорушне (вірне, незмінне) уповання гріб і умертвіння НЕ вдержалися».

Слова «в молитвах невсипущу Богородицю» - вказують на те, що Її молитва твориться безупинно - молитва за мир, молитва за нас, ми знаємо, що Господь усиновив Їй Іоанна Богослова, великого апостола любові, а в його особі - весь рід людський. Тому, як ми не грішні і як ми не недостойні, ми радісно кажемо, що Вона - Мати роду людського і Небесна Мати кожного з нас. Про кожного з нас Вона хвороблива душею, кожному з нас бажає вічного спасіння, і про всіх нас молиться. Не забудемо ж того, що Її божественний покров покриває всіх нас, і що невпинно підноситься до престолу Божої слави молитва «в молитвах невсипущій Богородиці» ...

AUGUST 14th, MONDAY, BEGINNING OF THE DORMITION FAST.

From the PreFeast until the Final Day of Dormition. (Food with oil.)

August 28, Monday, The Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever-Virgin Mary:

Divine Liturgy at 10:00 a.m.

The feast of the Dormition is the last great feast in the Church calendar year. It is preceded by a two-week fast.

Only three days did the Most-pure body of the Theotokos, buried by the apostles in Gethsemane, remain in the tomb, only three days did it stay there, and afterwards it was resurrected by the Lord and united with Her soul, and She was taken up together with Her body into heaven. For only three days was She fated to repose in the sleep of death, just as the Lord Himself remained in His tomb for three days and afterwards arose to confirm the universal resurrection of mankind. Death, having been vanquished by the resurrected Christ, became for the faithful a dormition, a passage, a step towards immortality and eternal life, provided we die in faith, repentance, and virtue.

The dormition occurred… and soon afterwards, several days later, the assembled apostles suddenly saw in the air the Most-blessed Virgin Mary, now already the Queen of Heaven and earth, shining with celestial radiance and surrounded by piously standing and kneeling angels. And She kindly promised the apostles that She would be with them always.

Thus began Her eternal divine glory, which has no equal. No other human being has been so glorified, so elevated, so magnified as the Mother of Christ our God. When we entreat God’s great saints to intercede for us before God, we ask them to pray to God for us, but to Her we appeal as to an omnipotent Queen: “O Holy Theotokos, save us.” And on this great and glorious day of Her feast, the Church speaks of Her thus: “The tomb and death have not been able to hold the Theotokos, Who is constant in supplications, and in intercession an unfailing hope.”

The words “the Theotokos Who is constant in supplications” indicate the fact that Her prayers stream forth continuously – prayers for the world, prayers for us; we know that the Lord affiliated St. John the Theologian, the great Apostle of love, to Her, and through him – all of mankind. Therefore, no matter how sinful we may be or how unworthy, we joyfully say that She is the mother of mankind and the Heavenly Mother of every one of us.

 

Our celestial Queen and Mother commiserates in Her heart over each one of us, wishes eternal salvation for each one of us, and prays for all of us. Let us not forget that Her divine protection covers us all, and that continuously to the throne of God’s glory rise the prayers of the “Theotokos Who is constant in supplications”…

Cross

REMEMBER OUR PARISH IN YOUR WILL.

You can leave a lasting legacy to benefit future generations.

Please remember Saint Andrew Parish when creating your will. Your good works will continue after you have gone home.

“Where your treasure is, there will your heart be also.” Such is the aim of our life: for our heart to be in God, to be filled with God, for God to be our treasure! And this last is so important, that it is an incentive for us to work harder, to keep stricter fast, to stay in church longer, to pray more at home.

 

We request your help, to aid with your donations for repairing those sections of our church, which are damaged and need fixing.  Always, with your goodness and love for our church, have funded, and continue to care for the church's condition.  Kindly Please, according to your possibilities, make your donations, so that work may start to repair our church.  We thank You and May God Shed His Mercy and Grace Upon You.

ЗГАДАЙТЕ НАШУ ПАРАФІЮ У  ВАШОМУ ЗАПОВІТІ.

Ви можете залишити частину своєї спадщини на благо майбутніх поколінь.  Пам`ятайте про парафію Святого Андрія при створені Вашого Заповіту. Ваша благодійність буде продовжуватись після Вашого повернення додому, до Вічного Життя.

«Де скарб ваш, там буде і серце ваше». Ось в чому мета нашого життя: щоб серце наше було в Бога, було наповнене Богом, щоб Бог став нашим скарбом! А це для нас так важливо, що є із-за чого і попрацювати, і постити, і в церкві довше постояти, і вдома більше помолитися.

 

Просимо вашої помочі, допомогти своїми пожертвами відремонтувати ті частини на нашій церкви, які уже поруйновані і потребують направи. Завжди,  ви по своїй доброті і любови до нашої церкви складали і продовжуєте дбати про її належний стан. Будь ласка, по можливості, пожертвуйте від себе, щоб почали робити направи нашої церкви. Дякуємо і нехaй Бог буде милостивим для вас.


Cross

Building Fund.

The buildings in our parish, which have been standing for many years, are in need of constant upkeep.  Such essential projects as repairs, remodeling, refurbishing, and interior and exterior painting require large expenditures.    In addition to these larger projects, we bear the burden of many additional expensive repair and maintenance projects.

We appeal to all our parishioners and friends for help in meeting these obligations.  Donations to our church are needed and are for a blessed cause.

Our church of Saint Andrew the Apostle, standing on a beautiful site in Los Angeles, with picturesque views of Downtown, the Hollywood Hills, and even the ocean, is an architectural landmark.  We need to preserve it for all posterity.

Dear brothers and sisters, please search your hearts and respond positively to our appeal.  Our all generous Almighty Lord will Himself repay you a hundred fold for your care of His house!

Your generous financial support of our church is tax deductible, and lists of donors will be announced in church, and will be published in our monthly bulletin and in our church website.

Будівельний Фонд.

Із огляду на те, що будівлі нашої парафії, які споруджені були багато років тому, потребують постійного догляду за ними. До цього відноситься : ремонт, поправки, обновлення з малярними роботами, ззовні і всередині і  все це разом  складає поважні кошти.

Ми просимо всіх вас, наших парафіян і друзів за вашою поміччю. Пожертви для церкви, це пожертви для доброго і потрібного.

Наша Церква Святого Апостола Андрія збудована на чудовому місці района Лос Анжелеса. Вона навіть, можна так сказати, являється як архітектурою Лос Анделеса, бо від неї  навкруги, видніються простори, центра міста, галівудські гори і навіть вид океану.                                                                                               Дуже просимо помогти нам, дорогі братя і сестри, а Сам Всещедрий Господь віддасть вам сторицею за турботу про Його дім! Прозьба посилати пожертви на адрес церкви,  тільки замітку напишіть на чекови: “Renovation Fund”. Нехай оберігає  вас Господь!                                                                                            Ваша фінансова підтримка пожертвою, буде оголошуватись в Церкві, буде поміщена на сторінці Місячного Бюлетня і на  на Веб сторінці нашої Церкви. Ви також одержите посвідку для відтягнення вказаної суми грошей від ваших Річних Федеральних Податків.

Cross

Bible lessons led by Father Vasyl every Wednesday at 7:00 pm. in the Parish Hall. We welcome each of you.

Cross

HOW MAY BE, responsibility to our Church, expressed, by those who are permanently present in attendance, as visitors or parishioners?  With their voluntary services for their Church and Neighbors.

Holy Communion:

All those who approach the Holy Chaliсe to receive the Holy Blessing, place your hands on Your individual chests, in the form of the cross, listen attentively to the Holy Prayer, and while holding Your hands crosswise, approach to receive the Holy Eucharist.

I would like to note: that near the Holy Chalice, do not make the customary sign of the cross, until after having taken the Holy Wine and the Holy Host.

Teachings of the Elders Man can not be wrong. Where you will not agree with me, where will notice an error, inaccuracy, my personal weakness, I ask, cover it with love. And if you pray, remember me in your prayers. Save you, Lord.

Giving thanks unto God

One who obeys God’s will honors and glorifies God, while one who transgresses God’s law dishonors Him. (St. Basil the Great)

Let us not consider praise an unimportant matter; rather let our life raise up praise before our lips do, and let our behavior do so before our tongues do. Then even in silence, we may praise God, and sing His praises in life itself.

Glory to God is raised up as well when we live together in harmony, when with one soul we bless God, when we tolerate one who is weaker than we, and when we do not scorn our brother who has fallen away. (St. John Chrysostom)

Cross

REMEMBER OUR PARISH IN YOUR WILL.

You can leave a lasting legacy to benefit future generations.

Please remember Saint Andrew Parish when creating your will. Your good works will continue after you have gone home. Please contact the Parish Office for information.

If you have announcements to be placed in the bulletin please make sure they are delivered to Parish Priest.

PLEASE NOTE:  St. Andrew Ukrainian Orthodox Congregation Membership Assessments for 2013 are now due. Your support of St. Andrew is needed and acknowledged.  We hope you understand the needs of your church to help it flourish and survive.

May God in His mercy will be with you. Thank you for your donations.

 

Cross

 

Church Invitation

Cross

Маєте можливість одержувати благословення і поміч у всіх ваших потребах від Святої Блаженної МАТРОНИ.

Saint Matrona

Ікона знаходиться у нашому храмі, Святого Апостола Андрія.

Ця ікона прислана для нас із європейської частини світу.

Вона прикладена була до мощів святої перед тим, як відсилали її до нас.

Мене спонукала придбати Святу Матрону, прозьба багато наших прибулих із краю нашого, які просили мене про ікону Святої.

Із Божою поміччю Свята Матрона із цього часу буде у нашому храмі.

Нехай до кожного доторкнеться поміч від Святої Блаженної Матрони.

З братською у Христі любов`ю до вас всіх: Настоятель свято-Андріївського Храму

 

о. Василь

Cross

 

Life in the Parish. "We must not be like the sign post which points the way, yet does not move from where it stands"( Bishop George of Mayfield)

PLEASE NOTE: St. Apostle Andrew Ukrainian Orthodox Congregation Membership Assessments for 2013 are now due.    We graciously thank you for your attention to this important matter and Christian responsibility!

How to behave in a Church: Until the end of Divine Service never, without real necessity, leave the Church for it is disrespectful to the sanctity of the Church and a sin before the God. If it happens with you (that you left earlier) tell about this during the confession to the priest.

Approach the Holy Communion humbly and reverently, having crossed hands on the chest; with faith and love take communion of Holy Mysteries, kiss the Chalice without crossing yourself in order not to push It unintentionally, and orderly go to your place, but do not leave the Church, without listening to the prayer of thanks to the Lord God after the communion.

Standing or sitting.

The traditional posture for prayer and worship in the Orthodox Church is to stand, as before the King. When you visit us you will find pews, so you are free to sit. However, it is appropriate to stand during the Gospel reading, the Little and Great Entrances, the distribution of Holy Communion, when the priest gives a blessing.

The Holy Bible

Where did the Bible come from?  Well, the books of the Old Testament were decided on many years before the time of Christ.  Christ himself read from the Old Testament when he proclaimed that He himself had come to bring liberty to the captives. (Isaiah 61:1).

 

Cross

Church Parking Repair

Cross

Announcement for all who read our BULLETIN.

You may post announcement about yourselves, send greetings, to your family, and friends, in our Bulletin, regarding various events during God's Yearly Calendar.

Prayer Before Travel.

Lord Jesus Christ my God, be my Companion, guide and protector during my journey. Keep me from all danger, misfortune and temptation. By Your divine power grant me a peaceful and successful journey and safe arrival. In You I place my hope and trust and You I praise, honor and glorify, together with Your Father and Holy Spirit now and forever and ever. Amen.

Cross

 

Welcome to Saint Andrew`s Ukrainian Orthodox Church.

Our Parish welcomes You to join us in our worship for our Divine Liturgy today!

Divine Service, Holy Communion is offered to those who are Baptized, and are true believers of the Orthodox Faith.

Antidoron”, or Blessed Bread, is received by all who have attended Holy Liturgy.

TODAY after Holy Worship Services, You are invited for lunch, which, every Sunday is lovingly prepared by our Parish Sisters.

We welcome You back to our Church in our veneration of the Lord, and growing in the Orthodox Faith.

Cross

Greetings or Condolence. Through our Parish Bulletin you have an opportunity to express your feeling to those whom you wish to congratulate with a special event such as wedding, baptism, speedy recovery, or a special thank you. You just need to inform Father, (213) 250-4285 for which you will receive personal satisfaction.

Spiritual aphorisms.

A man is good only when his deeds are good. And his deeds are good when they are pleasing to God.

It is not enough to call oneself a swimmer, one must also know how to swim. One’s being a Christian is determined not only by confessing one’s Christianity, but also by bringing one’s life within the framework of a Christian way of life.

Life is good not when you are financially well-off, but when you live in accordance with the law of God.

If the return of unused talents to the Lord makes one deserving of punishment (Matt. 25:14), what will happen to those who have used up their talents for that which is not pleasing to the Lord? Have fear of exchanging God’s gift for vanity.

From the teachings of Elder Barsanuphius

It is possible to be saved anywhere; just don’t abandon the Savior. Latch onto Christ’s garment, and Christ will not abandon you. A sure sign of the deadening of the soul is avoidance of Church services. The first thing that happens to someone who has turned cold toward God is that he begins to avoid going to Church. At first he tries to come to the service later than before, and then he completely leaves off attending God’s church.

 

 

 

Search

Events

Sunday
9:30am   - Confessions
10:00am - Divine Liturgy

Sunday Lunch

Wednesday
7:00pm   - Bible Study

 

-----July 2017-----

12 - Peter & Paul

 Saint Andrew Ukrainian Orthodox Church of Los Angeles, CA.